Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Administracja IBM Traveler 8.5

Szkolenie przeznaczone dla administratorów serwerów IBM Lotus Domino 8.5, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę o administrację serwerem IBM Traveler.


Administracja IBM Domino 9, Administering IBM Domino 9

Przeznaczenie: dla średniozaawansowanych oraz zaawansowanych administratorów.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • Znać architekturę i elementy skłądowe IBM Lotus Traveler.
 • Umiec przygotować środowisko Lotus Domino do celów Traveler 8.5.
 • Umieć zainstalować i skonfigurować Lotus Traveler na serwerze Lotus Domino.
 • Znać ustawienia serwera Lotus Traveler (dokument serwera, domyślne policy, ustawienia polis).
 • Znać sposoby instalacji klienta mobilnego na róznych urządzeniach.
 • Zarządzać użytkownikami Lotus Traveler 8.5.


Program szkolenia
 • Wprowadzenie do IBM Lotus Traveler 8.5.
 • Przygotowanie serwera Lotus Domino 8.5 do implementacji IBM Lotus Traveler 8.5.
 • Instalacja serwera IBM Lotus Traveler 8.5. Omówienie podstaw konfiguracji serwera (dokument Server).
 • Elementy składowe IBM Lotus Traveler 8.5 (bazy danych, pliki XML, gdzie można konfigurować)
 • Zarządzanie zadaniem TRAVELER na konsoli serwera (polecenia konsoli).
 • Instalacja klientów mobilnych na różnych urządzeniach (Windows Mobile, Symbian, Android).
 • Zarządzanie użytkownikami serwera Lotus Traveler z poziomu aplikacji, a także z poziomu konsoli serwera.
 • Aspekty wydajnościowe serwera Lotus Traveler.
 • Rozwiązywanie problemów z serweram Lotus Traveler (dostępne zasoby).
 • Podsumowanie szkolenia.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim, do których jest dołączona płyta DVD z filmami demonstracyjnymi oraz dodatkowymi materiałami.