Szkolenia i kursy - LibreOffice

Pakiet biurowy LibreOffice to opensource-owy odpowiednik Microsoft Office. Za jego pomocą można tworzyć profesjonalne dokumenty (Writer), proste i rozbudowane arkusze kalkulacyjne(Calc) oraz prezentacje biznesowe (Presenter). Prócz wymienionych jest tez możliwe tworzenie profesjonalnych baz danych (Base).


Szkolenia, kursy Excel, IBM Domino, Moodle, LibreOffice, Analiza danych


LibreOffice Calc

Nazwa i krótki opis szkolenia

LOCALC01: Zastosowanie programu LibreOffice Calc w codzienej pracy. Dwudniowe szkolenie, którego głównym celem jest zapoznanie się z najważniejszymi elementami i funkcjonalnością programu LibreOffice Calc. Dzięki szkoleniu słuchacze uczą się najważniejszych i najbardziej przydatnych funkcji (1 dzień).

LOCALC02: Obliczenia w programie LibreOffice Calc. Dwudniowe szkolenie poświęcone zastosowaniu formuł obliczeniowych oraz przykładowych funkcji, które można w nich używać. Podczas szkolenia słuchacze poznają sposoby tworzenia formuł obliczeniowych w programie Calc, poznają także przykładowe funkcje oraz możliwości ich zastosowania (1 dzień).

LOCALC03: Wizualizacja danych biznesowych w programie LibreOffice Calc. Jednodniowe szkolenie poświęcone przede wszystkim wizualizacji danych biznesowych. Podczas szkolenia słuchacze poznają różnego rodzaju wykresy oraz ich zastosowanie do odpowiedniej wizualizacji danych biznesowych (1 dzień).

LOCALC04: Analiza danych biznesowych za pomocą tabel przestawnych w programie Calc. Jednodniowe szkolenie, podczas którego słuchacze zapoznają się najlepszym narzędziem do tworzenia raportów (tabele przestawne). Podczas szkolenia słuchacze tworzą różnego rodzaju raporty bazujące na danych biznesowych (1 dzień).


LibreOffice Writer

Nazwa i krótki opis szkolenia

LOWRIT01: Tworzenie profesjonalnych dokumentów firmowych za pomocą LibreOffice Writer. Celem tego dwudniowego szkolenia jest nauka tworzenia profesjonalnych dokumentów, które będą obowiązywać w firmie (1 dzień).

LOWRIT02: Podstawy korzystania z programu LibreOffice Writer. Przeznaczone dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z edytorem Libre Office Writer, będącego alternatywą dla Microsoft Word (1 dzień).

LOWRIT03: LibreOffice Writer - kurs zaawansowany. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które doskonale radzą sobie z podstawowymi funkcjami programu LibreOffice Writer i chcą zaznajomić się z zaawansowanymi możliwościami edytora (1 dzień).