Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

LOWRIT03: LibreOffice Writer - kurs zaawansowany. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które doskonale radzą sobie z podstawowymi funkcjami programu LibreOffice Writer i chcą zaznajomić się z zaawansowanymi możliwościami edytora (2 dni).

Uczestnicy szkolenia pracują na przygotowanych przez Prowadzącego materiałach i plikach, które są dostarczane w postaci elektronicznej na płytach CD-ROM.

Przeznaczenie: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które doskonale radzą sobie z podstawowymi funkcjami programu LibreOffice Writer i chcą zaznajomić się z zaawansowanymi możliwościami edytora.

Czas trwania: 2 dni.


Cel szkolenia

Zakładane efekty szkolenia:

 • Nabycie wiedzy o zaawansowanych możliwościach programu LibreOffice Writer.
 • Nabycie wiedzy, pozwalającej na efektywną prace w programem, stosowanie średnio zaawansowanych funkcji programu Writer.


Program szkolenia
 • Powtórzenie podstaw:
 • Zapis plików – formaty (odt, sxw, doc, rtf, txt).
  • Eksport do pliku PDF.
 • Wstawianie do dokumentu:
  • Wstawianie znaków podziału.
  • Wstawianie pól.
  • Edycja nagłówka i stopki strony.
  • Wstawianie i formatowanie przypisów dolnych i końcowych.
  • Wstawianie zakładek.
  • Wstawianie hiperłącza.
  • Ramka.
 • Tworzenie i zaawansowanie formatowanie tabel.
 • Wstawianie elementów rysunkowych.
  • Formatowanie i modyfikowanie elementów rysunkowych.
  • Wstawianie i formatowanie obiektów typu Fontwork.
  • Wstawianie grafiki z pliku.
  • Ustawienia opływania.
  • Modyfikacja wyglądu wstawionej grafiki (filtry, kolory, odbicia).
  • Sterowanie kolejnością elementów graficznych.
  • Grupowanie elementów graficznych.
  • Zakotwiczanie grafiki.
 • Formatowanie elementów dokumentów:
  • Formatowanie tekstu przy użyciu stylów.
  • Modyfikacja i tworzenie nowych stylów.
  • Tworzenie spisu treści.
  • Tworzenie spisu ilustracji.
  • Tworzenie spisu tabel.
  • Podział strony na kolumny.
  • Formatowanie kolumn.
 • Oznaczanie i tworzenie indeksów.
 • Korzystanie z Autotekstu.
 • Korespondencja seryjna.
 • Tworzenie kopert.
  • Kreator korespondencji seryjnej.
 • (Opcjonalnie) Makra


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.