Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

LOWRIT02: Podstawy korzystania z programu Libre Office Writer. Przeznaczone dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z z edytorem Libre Office Writer (alternatywa dla programu Microsoft Word).

Uczestnicy szkolenia pracują na przygotowanych przez Prowadzącego materiałach i plikach, które są dostarczane w postaci elektronicznej na płytach CD-ROM.

Przeznaczenie: Przeznaczone dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z z edytorem LibreOffice Writer (alternatywa dla programu Microsoft Word).

Czas trwania: 2 dni.


Cel szkolenia

Zakładane efekty szkolenia:

 • Nabycie wiedzy o ogólnych możliwościach LibreOffice Writer.
 • Nabycie wiedzy, pozwalającej na rozpoczęcie pracy z programem, poznanie najważniejszych funkcji oraz zastosowanie ich.


Program szkolenia
 • Podstawowe informacje o edytorach:
  • Podstawowy edycji tekstu.
  • Metody uruchamiania i zamykania programu.
  • Tworzenie nowych dokumentów.
  • Otwieranie istniejących dokumentów.
  • Zapisywanie dokumentów.
 • Podgląd wydruku.
 • Szablony i kreatory dokumentów.
 • Praca z dokumentem, praca z tekstem:
  • Sposoby zaznaczania tekstu.
  • Kopiowanie i wklejanie tekstu.
  • Znajdź i Zamień.
  • Spacja nierozdzielająca.
  • Wstawianie znaków specjalnych.
  • Znaki niedrukowane.
  • Cofanie i ponawianie czynności.
 • Sprawdzanie poprawności pisowni:
  • Włączanie i wyłączanie automatycznego sprawdzania pisowni.
 • Zmiana kroju, wielkości i koloru czcionki.
 • Czcionka
  • Modyfikowanie efektów czcionki.
  • Zmiana pozycji czcionki.
  • Formatowanie i wyrównanie akapitów.
 • Tabulatory.
 • Znaki wiodące.
  • Użycie i formatowanie numeracji.
  • Użycie i formatowanie wypunktowania.
 • Drukowanie dokumentów.
 • Wstawianie grafiki.
 • Podstawowe informacje o tabelach.
  • Tworzenie tabeli.
  • Podstawy formatowania tabeli.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.