Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

LOWRIT01: Tworzenie profesjonalnych dokumentów firmowych. Celem tego dwudniowego szkolenia jest nauka tworzenia profesjonalnych dokumentów, które będą obowiązywać w firmie. Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę, w jaki sposób można skorzystać z programu LibreOffice Writer. Podczas szkolenia zapoznamy się z najczęściej stosowanymi funkcjami programu (zastosowania biznesowe i firmowe).


Uwaga: Uczestnicy szkolenia pracują na przygotowanych przez Prowadzącego materiałach i plikach, które są dostarczane w postaci elektronicznej na płytach CD-ROM.

Przeznaczenie: Przeznaczone dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z z edytorem Libre Office Writer, będącego alternatywą dla Microsoft Word.

Czas trwania: 2 dni.


Cel szkolenia

Zakładane efekty szkolenia:

 • Nabycie wiedzy o ogólnych możliwościach LibreOffice Writer.
 • Nabycie wiedzy, pozwalającej na rozpoczęcie pracy z programem, poznanie najważniejszych funkcji oraz zastosowanie ich.
 • Nabycie wiedzy, która pozwoli na umiejętne tworzenie dokumentó na potrzeby firmy.


Program szkolenia
 • Formatowanie dokumentów:
  • Podstawowe sposoby formatowania treści dokumentów (narzędzia na paskach narzędziowych).
  • Zaawansowane sposoby formatowania treści dokumentów (np. zastosowanie tabulatorów).
  • Efektywne korzystanie ze stylów, tworzenie własnych stylów.
  • Przykłady zastosowania stylów.

Tworzenie tabel, praca z tabelami:

 • Dodawanie tabel, formatowanie tabeli, zagnieżdżanie.

Elementy graficzne w dokumencie:

 • Dodawanie elementów graficznych.
 • Dodawanie podpisów do elementów graficznych (podpisy pod grafiką).
 • Formatowanie elementów graficznych.
 • Tworzenie spisu ilustracji w dokumencie.

Odwołania w dokumentach:

 • Tworzenie przypisów dolnych oraz przypisów końcowych.
 • Tworzenie spisu treści.

Narzędzia językowe programu:

 • Sprawdzanie pisowni w dokumencie.
 • Wyszukiwanie fragmentu tekstu w dokumencie (np. słowa, frazy).
 • Zamiana fragmentu tekstu w dokumencie na inny.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.