Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

LOCALC03: Wizualizacja danych biznesowych w programie LibreOffice Calc. Jednodniowe szkolenie poświęcone przede wszystkim wizualizacji danych biznesowych. Podczas szkolenia słuchacze poznają różnego rodzaju wykresy oraz ich zastosowanie do odpowiedniej wizualizacji danych biznesowych (1 dzień).

Uczestnicy szkolenia pracują na przygotowanych przez Prowadzącego materiałach i plikach, które są dostarczane w postaci elektronicznej na płytach CD-ROM.

Przeznaczenie: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę dotyczącą tworzenia i modyfikowania wykresów (wizualizacja danych w arkuszu). Wymagana jest znajomość pracy z systemem operacyjnym (Windows, Linux) oraz podstawy pracy z programem LibreOffice Calc.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Zakładane efekty szkolenia:

  • Znajomość typów wykresów oraz możliwości ich zastosowania.
  • Umiejętnośc zwizualizowania danych biznesowych, odpowiedniego ich przedstawienia podczas prezentacji.
  • Znajomość sposobów tworzenia wykresów oraz ich modyfikowania w stopniu zaawansowanym.


Program szkolenia
  • Jaki jest cel wizualizacji danych w programie LibreOffice Calc.
  • Rodzaje wykresów oraz ich zastosowanie (różne przykłady).
  • Wizualizacja danych biznesowych vs. typy wykresów.
  • Sposoby tworzenia wykresów w LibreOffice Calc.
  • Wykresy bazujące na danych w różnych arkuszach kalkulacyjnych.
  • Wykres domyślny oraz modyfikacja wykresu domyślnego.
  • Wykresy przestawne (bazujące na tabelach przestawnych).


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.