Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

LOCALC04: Analiza danych biznesowych za pomocą tabel przestawnych w programie Calc. Jednodniowe szkolenie, podczas którego słuchacze zapoznają się najlepszym narzędziem do tworzenia raportów (tabele przestawne). Podczas szkolenia słuchacze tworzą różnego rodzaju raporty bazujące na danych biznesowych (1 dzień).


Uczestnicy szkolenia pracują na przygotowanych przez Prowadzącego materiałach i plikach, które są dostarczane w postaci elektronicznej na płytach CD-ROM.

Przeznaczenie: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę dotyczącą zastosowania tabel przestawnych. Wymagana jest znajomość pracy z systemem operacyjnym (Windows, Linux) oraz znajomość podstaw LibreOffice Calc.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Zakładane efekty szkolenia

 • Znajomość zastosowań tabeli przestawnej.
 • Znajomość sposobu tworzenia tabel oraz przygotowania danych do tabeli przestawnej.
 • Umiejętność modyfikowania tabel przestawnych oraz wyświetlanie danych w odpowiedni sposób.
 • Umiejętność tworzenia wykresu przestawnego oraz zastosowanie tego rodzaju wykresów.


Program szkolenia

Prawidłowe przygotowanie danych:

  • Prawidłowa postać tabeli źródłowej dla tabeli przestawnej (wiersz tytułowy, brak podsumowań, takie same dane w każdej kolumnie).
  • Łączenie danych na różnych arkuszach za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, obliczanie nowych wartości pól za pomocą funkcji w tabeli źródłowej.
  • Nazywanie zakresów źródłowych do tabel przestawnych, nazwy dynamiczne (dopasowujące się do danych w arkuszach).
  • Źródła danych - systemy ERP, dane tekstowe. Importowanie danych do programu LibreOffice Calc.
  • Czyszczenie danych pochodzących z importu (np. usuwanie niepotrzebnych pozycji (np. komórek zawierających puste wiersze).
  • Sposoby metody zamiany danych tekstowych na ich postać numeryczną (data i czas, przy pomocy funkcji tekstowych).

Zarządzanie tabelami przestawnymi:

  • Wprowadzenie do teorii tabel przestawnych.
  • Podstawowe opcje tabel: tworzenie tabel, elementy tabeli przestawnej, nawigacja.
  • Grupowanie danych w tabeli (teksty, daty, liczby), wielokrotne pola w obszarze danych, nagłówka wiersza i kolumny.
  • Sortowanie i filtrowanie danych w tabelach przestawnych, schodzenie do szczegółów, zmiana funkcji w obszarze danych (Suma, Średnia, Licznik).
  • Różne sposoby wyświetlania danych: % kolumny, % wiersza, suma bieżąca, % różnicy.
  • Obliczenia wewnątrz tabeli przestawnej, zastosowanie pól obliczeniowych.
  • Wykresy przestawne, różnice w stosunku do wykresów opartych o tradycyjne tabele, zmiana tabeli przestawnej za pomocą pól wykresu przestawnego.
  • Formatowanie tabel przestawnych, zamiana tabel przestawnych na tabele standardowe.

Konsolidacja danych:

  • Na czym polega konsolidacja?
  • Sposoby konsolidowania danych, pochodzących z różnych źródeł.
  • Przygotowanie danych skonsolidowanych dla tabeli przestawnej.
  • Zastosowanie tabel przestawnych do pokazywania danych skonsolidowanych.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.