Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

LOCALC01: Zastosowanie programu LibreOffice Calc w codzienej pracy. Dwudniowe szkolenie, którego głównym celem jest zapoznanie się z najważniejszymi elementami i funkcjonalnością programu LibreOffice Calc. Dzięki szkoleniu słuchacze uczą się najważniejszych i najbardziej przydatnych funkcji.


Dwudniowe szkolenie, którego głównym celem jest zapoznanie się z najważniejszymi elementami i funkcjonalnością programu LibreOffice Calc. Dzięki szkoleniu słuchacze uczą się najważniejszych i najbardziej przydatnych funkcji (2 dni).


Uczestnicy szkolenia pracują na przygotowanych przez Prowadzącego materiałach i plikach, które są dostarczane w postaci elektronicznej.

Przeznaczenie: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę dotyczącą możliwości pakietu biurowego LibreOffice Calc. Wymagana jest podstawowa znajomość pracy z systemem operacyjnym.

Czas trwania: 2 dni.


Cel szkolenia

Ukończenie szkolenia pozwala na:

 • Zapoznanie się z najważniejszymi obszarami zastosowań LibreOffice Calc.
 • Znajomość metod poruszania się po arkuszu, metod zaznaczania zakresów komórek.
 • Zaznajomienie się z zasadami tworzenia formuł obliczeniowych oraz przykładami zastosowań funkcji obliczeniowych.
 • Znajomość metodyki tworzenia wykresów, typy wykresów.
 • Znajomość zastosowań LibreOffice Calc do zarządzania bazami danych.


Program szkolenia
 • Praca z arkuszami kalkulacyjnymi oraz skoroszytami (zeszytami). Zarządzanie skoroszytami.
 • Podstawowe zagadnienia:
  • Wypełnianie seriami danych.
  • Komórki oraz zakresy komórek (nazwy).
  • Praca z arkuszami (np. nazwy, kopiowanie, usuwanie).
  • Formatowanie tekstu oraz komórek.
  • Formatowanie tabeli w arkuszu.
  • Drukowanie arkusza, zakresy wydruku.
 • Praca z formułami obliczeniowymi:
  • Zasady tworzenia formuł matematycznych (adresowanie komórek).
  • Przegląd rodzajów i zastosowanie funkcji - zgodnie z wykonywanymi zadaniami.
 • Wizualizacja danych (wykresy):
  • Podejście biznesowe do wykresów, czyli „co i jak” przedstawia wykres.
  • Rodzaje wykresów, modyfikowanie już istniejących wykresów.
  • Tworzenie nowego wykresu oraz jego modyfikacja.
 • Praca z większą ilością danych (baza danych):
  • Zasady tworzenia bazy danych w Praca z arkuszami kalkulacyjnymi oraz skoroszytami (zeszytami). Zarządzanie skoroszytami.
 • Przypomnienie podstawowych tematów:
  • Wypełnianie seriami danych.
  • Komórki oraz zakresy komórek (nazwy).
  • Praca z arkuszami (np. nazwy, kopiowanie, usuwanie).
  • Formatowanie tekstu oraz komórek.
  • Formatowanie tabeli w arkuszu.
  • Drukowanie arkusza, zakresy wydruku.
 • Praca z formułami obliczeniowymi:
  • Zasady tworzenia formuł matematycznych (adresowanie komórek).
  • Przegląd rodzajów i zastosowanie funkcji - zgodnie z wykonywanymi zadaniami.
 • Wizualizacja danych (wykresy):
  • Podejście biznesowe do wykresów, czyli „co i jak” przedstawia wykres.
  • Rodzaje wykresów, modyfikowanie już istniejących wykresów.
  • Tworzenie nowego wykresu oraz jego modyfikacja.
 • Praca z większą ilością danych (baza danych):
  • Zasady tworzenia bazy danych w LibreOffice calc.
  • Sortowanie danych (podstawowe, zaawansowane).
  • Filtrowanie danych (automatycznie, zaawansowane filtrowanie).
  • Sumowanie danych za pomocą sum częściowych (pośrednich).
 • Tabele przestawne (definicja, tworzenie, zastosowanie):
  • Wprowadzenie do tabel przestawnych.
  • Tworzenie tabeli przestawnej (podstawy).
  • Sortowanie danych (podstawowe, zaawansowane).
  • Filtrowanie danych (automatycznie, zaawansowane filtrowanie).
  • Sumowanie danych za pomocą sum częściowych (pośrednich).
 • Tabele przestawne (definicja, tworzenie, zastosowanie):
  • Wprowadzenie do tabel przestawnych.
  • Tworzenie tabeli przestawnej (podstawy).
 • Bezpieczeństwo arkusza i skoroszytów.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.