Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

LOCALC02: Obliczenia w programie LibreOffice Calc. Dwudniowe szkolenie poświęcone zastosowaniu formuł obliczeniowych oraz przykładowych funkcji, które można w nich używać. Podczas szkolenia słuchacze poznają sposoby tworzenia formuł obliczeniowych w programie Calc, poznają także przykładowe funkcje oraz możliwości ich zastosowania (2 dni).

Uczestnicy szkolenia pracują na przygotowanych przez Prowadzącego materiałach i plikach, które są dostarczane w postaci elektronicznej na płytach CD-ROM.

Przeznaczenie: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę dotyczącą tworzenie formuł obliczeniowych w programie LibreOffice Calc. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę, dotyczącą tworzenia i zastosowania formuł obliczeniowych w programie Calc. Uczestnicy zapoznają się z typami i przykładami najważniejszych funkcji oraz ich zastosowaniem.


Wymagana jest znajomość pracy z systemem operacyjnym oraz znajomość metod poruszania się po arkuszu kalkulacyjnym.

Czas trwania: 2 dni.


Cel szkolenia

Zakładane efekty szkolenia:

 • Znajomość zasad tworzenia formuł obliczeniowych w programie Calc.
 • Znajomość typów funkcji obliczeniowych programu Calc.
 • Znajomość przykładowych funkcji oraz sposobu ich działania (realne przykłady).


Program szkolenia
 • Zasady tworzenia formuł w LibreOffice Calc.
 • Typy funkcji w programie LibreOffice Calc oraz najważniejsze funkcje (wg. typu):
  • Funkcje tekstowe.
  • Funkcje daty i czasu.
  • Funkcje logiczne.
  • Funkcje baz danych.
 • Przykłady zastosowań różnego rodzaju funkcji (różnorodne ćwiczenia).


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.