Firmatec Faktura iBiznes - Startowa

Film 1. Dodawanie nowego produktu lub usługi do kartoteki. Film demonstruje, w jaki sposób dodajemy nowy produkt lub usługę do kartoteki produktów. Film pokazuje wygląd formularza, za pomocą którego wprowadzany nowe informacje do kartoteki.

Firmatec faktura iBiznes - program do fakturowania

Film 2. Dodawanie nowego Klienta do kartoteki Klientów. Film demonstruje, w jaki sposób dodajemy nowego Klienta kartoteki Klientów. Film pokazuje wygląd formularza, za pomocą którego wprowadzamy nowe informacje do kartoteki.

Firmatec faktura iBiznes - program do fakturowania

Film 3. Wystawianie nowej faktury dla zarejestrowanego Klienta. Film demonstruje, w jaki sposób łatwo i szybko wystawiamy dokument faktury VAT. Nowa faktura w 3 prostych krokach do wykonania (formularz, wydruk faktury).

Firmatec faktura iBiznes - program do fakturowania

Film 4. Analiza sprzedaży, tworzenie zestawień (raportowanie sprzedazy) Film demonstruje, w jaki sposób można analizować sprzedaż za pomocą wbudowanych narzędzi. Zestwaienie mogą dotyczyć Klienta, a także wybranego produktu w zadanym okresie czasowym.

Firmatec faktura iBiznes - program do fakturowania

Film 5. Definiowanie ustawień programu. Film demonstruje, w jaki sposób (oraz co jest możliwe) można definiować słowniki w programie, definiować ustawienia programu (np. sposób numerowania faktur).

Firmatec faktura iBiznes - program do fakturowania


Firmatec Faktura iBiznes - Standardowa i Profesjonalna

Film 1. 01. Instalacja programu w systemie Windows. Film pokazuje, w jaki sposób można łatwo zainstalować program Faktura iBiznes

Firmatec faktura iBiznes - program do fakturowania

Film 2. Aktywacja czasowa programu, intefejs użytkownika. Film przedstawia aktywację wersji testowej (30 dni). Przedstawiono także ogólny interfejs użytkownika, przykładowe pozycje w menu.

Firmatec faktura iBiznes - program do fakturowania

Film 3. Dodawanie nowego produktu lub usługi do kartoteki. Film demonstruje, w jaki sposób dodajemy nowy produkt lub usługę do kartoteki produktów. Przedstawiony został wygląd formularza, za pomocą którego wprowadzany nowe informacje do kartoteki (demonstracja kartoteki).

Firmatec faktura iBiznes - program do fakturowania

Film 4. Dodawanie nowego Kontrahenta do kartoteki (odbiorca). Film demonstruje, w jaki sposób dodajemy nowego Kontrahenta (odbiorcę) do kartoteki. Film pokazuje wygląd formularza, za pomocą którego wprowadzany nowe informacje do systemu.

Firmatec faktura iBiznes - program do fakturowania

Film 5. Dodawanie nowego dokumentu zakupu (kontrahent - dostawca). Film pokazuje, w jaki sposób dodaje się nowy dokument zakupowy (faktura VAT). Jednocześnie można dodać nowego Kontrahenta (dostawca) do systemu.

Firmatec faktura iBiznes - program do fakturowania

Film 6. Wystawianie nowej faktury dla zarejestrowanego Klienta. Film demonstruje, w jaki sposób łatwo i szybko wystawiamy dokument faktury VAT. Nowa faktura powstaje w 3 prostych krokach do wykonania (formularz, wydruk faktury). Podczas jej wystawiania można przejrzeć w podglądzie wydruku, można wysłać mailem. Wystawioną fakturę można edytować, klonować, a także modyfikować.

Firmatec faktura iBiznes - program do fakturowania

Film 7. Przegląd kartoteki Kontrahentów (Klientów). Film pokazuje główne możliwości związane z Klientami (przegląd, historia zakupów i sprzedaży). Pokazano także możliwości związane z harmonogramem płatności.

Firmatec faktura iBiznes - program do fakturowania

Film 8. Podgląd KPiR (Książka Przychodów i Rozchodów). W programie Faktura iBiznes wbudowano możliwość podglądu księgi przychodów i rozchodów, co zostało pokazane w tym przykłądowym filmie demonstracyjnym.

Firmatec faktura iBiznes - program do fakturowania

Film 9. Przegląd możliwości magazynu Faktura iBiznes. Wybrane wersje programu oferują możliwości związane z prowadzeniem magazynu (np. tworzenie zestawień, raportów magazynowych, itd). Film przedstawia ogólny przegląd narzędzi, jakie oferuje program. Dodatkowo film pokazuje, w jaki sposób można utworzyć osobny cennik dla Kontrahenta.

Firmatec faktura iBiznes - program do fakturowania

Film 10. Narzędzia analizy biznesu (analiza sprzedaży, tworzenie zestawień, raportowanie sprzedaży). Film demonstruje, w jaki sposób można analizować sprzedaż za pomocą wbudowanych narzędzi. Zestawienia mogą dotyczyć Klienta, sprzedaży VAT oraz wybranego produktu w zadanym okresie czasowym.

Firmatec faktura iBiznes - program do fakturowania

Film 11. Definiowanie ustawień programu. Film demonstruje, w jaki sposób (oraz co jest możliwe) można modyfikować ustawienia programu (np. definiowanie ustawień serwera pocztowego, definiowanie słowników, itd).

Firmatec faktura iBiznes - program do fakturowania

Film 12. Tworzenie kopii bezpieczeństwa (archiwum). W programie Faktura iBiznes jest możliwość tworzenia archiwum z danymi. Archiwa są potrzebne w przypadku, gdy baza z danymi biznesowymi ulegnie uszkodzeniu - można ją odzyskać z takiego zapisanego wcześniej archiwum.

Firmatec faktura iBiznes - program do fakturowania