Faktura iBiznes Startowa

Firmatec - Faktura iBiznes Startowa


Faktura VAT iBiznes Startowa to najprostsza wersja programu do fakturowania przeznaczona dla Firm usługowych i handlowych. Umożliwia wystawienie niezbędnych dokumentów przy sprzedaży: faktury VAT, paragony, rachunki. Cechą charakterystyczną programu jest przede wszystkim czytelny interfejs użytkownika oraz łatwość korzystania z programu, na przykład za pomocą "inteligentnych podpowiedzi" (już po pierwszej wpisanej literze program pomoże przy wyszukiwaniu klienta, towaru, czy usługi).


Na podstawie zebranych informacji i danych, program umożliwia łatwe tworzenie raportów ze sprzedaży, można tworzyć zestawienia sprzedaży oraz analizować ją.  Sprzedaż można analizować według klienta lub towaru, ocenę struktury sprzedaży w wybranym okresie, rentowność, obroty. Gotowy raport można wydrukować!!! Taki wydruk zawiera listę sporządzonych rachunków oraz podsumowanie sprzedaży.


Program można odpowiednio dostosować do własnych potrzeb poprzez zdefiniowanie własnego układu rejestru (sposób numerowania, prowadzenie numeracji rocznej lub miesięcznej, posiada możliwość dodania własnych liczników w nieograniczonej liczbie rejestrów).


UWAGA: Ta wersja nie obsługuje drukarek ani kas fiskalnych!!!


MOŻLIWOŚĆI PROGRAMU DO FAKTUR


 • Szybkie i łatwe wystawianie faktur, rachunków, paragonów (film).
 • Możliwość wystawienia faktury, rachunku ad hoc bez klienta lub towaru wprowadzonego do kartoteki.
 • Inteligentnie podpowiedzi i wyszukanie klienta, towary usługi (film).
 • Funkcja szybkiego wystawienia rachunku - 3 ruchy.
 • Zarządzanie dokumentami sprzedaży, korygowanie dokumentów.
 • Obsługa rabatów.
 • Kontrola należności i bieżących rozliczeń z klientami.
 • Obsługa płatności i zadłużenia.
 • Zdefiniowanie własnych jednostek miary.
 • Możliwość umieszczenia na rachunku własnego logo i pieczątki firmy, dodanie stopki z własnym opisem i uwagami pod treścią rachunku.
 • Możliwość wysyłania mailem wiadomości do klienta nie wychodząc z programu (film).
 • Możliwość wysłania z programu wystawionej faktury/rachunku/paragonu mailem.
 • Zdefiniowanie własnego sposobu numerowania, wybór numeracji rocznej, lub miesięcznej, nieograniczona liczba rejestrów.
 • Export i import faktur, bazy klientów, kartotek towaru, lub usługi( PDF, HTML, JPG, Open Office, Excel).
 • Rejestr sprzedaży VAT.
 • Ilustracja sprzedaży miesięcznej lub rocznej za pomocą wykresu.
 • Analiza sprzedaży VAT z możliwością wyboru ( cała sprzedaż, wybrany towar, wybrany klient za podany okres rozliczeniowy).
 • Analiza obrotu sprzedaży VAT i rentowności w wybranym okresie.
 • Drukowanie dokumentu na wszystkich typach drukarek laserowych i atramentowych.
 • Kartoteka klientów.
 • Kartoteka towarów i usług.
 • Tworzenie archiwum (kopii bezpieczeństwa).

MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIENIA FAKTUR I RACHUNKÓW


Program umożliwia wystawienie następujących dokumentów (rachunki. paragony, faktura VAT marża. faktura VAT, faktura VAT MP,faktura VAT zaliczkowa, faktura VAT końcowa, faktura Korygująca, faktura Pro-forma.


KUPUJĄC PROGRAM OTRZYMASZ

 • Dożywotnią licencję.
 • Fakturę VAT, która jest dowodem legalnego nabycia programu.
 • Darmową aktualizacja za pomocą Internetu przez okres jednego roku.
 • Darmową pomoc techniczną (telefon, mail).

WARUNKI AKTUALIZACJI


 • Licencja jest dożywotnia.
 • Możliwość pobrania aktualizacji kończy się po upływie 1 roku od daty aktywowania programu Faktura VAT iBiznes.

KORZYŚCI Z AKTUALIZACJI PROGRAMU NA KOLEJNY ROK


 • Opieka prawna nad programem Faktura VAT iBiznes.
 • Darmowa pomoc techniczna (telefon, mail).