Faktura iBiznes Startowa

Firmatec, Faktura Ibiznes, do Serwisu

Program do Serwisu to najbogatsza wersja programu oprócz obsługi sprzedaży i zakupów, pozwala na prowadzenie stanów magazynowych, raportu kasowego, rozrachunków i zamówień. Wystawia niezbędne dokumenty sprzedaży, w walucie krajowej i zagranicznej. Łatwa obsługa pozwala na pracę osobom, które boją się komputerów. Umożliwia wystawienie niezbędnych dokumentów przy sprzedaży: faktury VAT, paragony, rachunki.


Zawiera wszystkie funkcje i moduły, zawarte w niższych wersjach programu. Dodatkowe moduły takie jak: obsługa magazynu, analizy, rozrachunki, ranking klientów, ranking sprzedaży, tworzenie cennika, kursy walut, zamówienia od odbiorców i zamówienia do dostawców.


Umożliwia sporządzenie zestawień i analiz, sprzedaży według klienta lub według towaru. Umożliwia obserwację rozwoju firmy za pomocą rejestru sprzedaży VAT lub wykorzystać go do księgowań miesięcznych w książce przychodów-rozchodów. Możliwość wystawienia faktur w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, czeskim, słowackim, chińskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim. Obsługuje wszystkie waluty. Możliwość pracy przez internet na bazach: MYSQL, MSSQL, Firebird.


Zestawienia i analizy sprzedaży - umożliwia wybór analizy i zestawień według klienta lub według towaru, oceni strukturę sprzedaży w wybranym okresie, rentowność, przeanalizuje obroty. Użytkownik ma możliwość wydrukowania zestawień sprzedaży w wybranym przez siebie okresie, wydruk zawiera listę sporządzonych rachunków oraz podsumowanie.


Własny układ rejestru - umożliwia zdefiniowanie własnego sposobu numerowania, prowadzenie numeracji rocznej,miesięcznej lub dziennej, posiada funkcję dodania własnych w nieograniczonej liczbie rejestrów.


Uwaga: Program nie obsługuje kas fiskalnych


MOŻLIWOŚCI PROGRAMU


 • Prowadzenie kilku firm w jednym programie (każda jednak wymaga odrębnej licencji)
 • Kartoteka klientów (analiza)
 • Kartoteka towarów i usług (analiza)
 • Zarządzanie dokumentami sprzedaży, edycja, korygowanie dokumentów.
 • Zarządzanie dokumentami zakupu, edycja, korygowanie dokumentów.
 • Rejestr sprzedaży VAT.
 • Rozrachunki.
 • Szybkie i łatwe wystawianie dokumentów
 • Możliwość wystawienia faktury z ręki, klienta lub towaru nie wprowadzonego do kartoteki
 • Inteligentnie podpowie i wyszuka klienta, towary usługi
 • Funkcja szybkiego wystawienia faktury - 3 ruchy
 • Obsługa rabatów
 • Kontrola należności i bieżących rozliczeń z klientami
 • Obsługa limitów płatności i zadłużenia
 • Zdefiniowanie własnych jednostek miary
 • Możliwość umieszczenia na dokumentach elementów graficznych (logo firmy, pieczątki-faksimile), dodanie stopki z własnym opisem i uwagami.
 • Możliwość wysyłania mailem wiadomości do klienta nie wychodząc z programu
 • Możliwość wysłania z programu wystawionej faktury mailem
 • Zdefiniowanie własnego sposobu numerowania, wybór numeracji rocznej, miesięcznej lub dziennej, nieograniczona liczba rejestrów
 • Export i import dokumentów, bazy klientów, kartotek towaru, lub usługi( PDF, HTML, JPG, Open Office, Excel)
 • Możliwość późniejszej edycji wystawionego dokumentu
 • Rejestr sprzedaży
 • Ilustracja sprzedaży miesięcznej lub rocznej za pomocą wykresu
 • Analiza sprzedaży z możliwością wyboru ( cała sprzedaż, wybrany towar, wybrany klient za podany okres rozliczeniowy)
 • Analiza obrotu sprzedaży i rentowności w wybranym okresie
 • Obsługa drukarek fiskalnych POSNET, ELZAB, INNOVA, ELEMIS, NOVITUS
 • Funkcja czytnika kodów kreskowych
 • Wydrukowanie dokumentu na wszystkich typach drukarek laserowych i atramentowych
 • Kalendarz, prowadzenie notatek dotyczących sprzedaży, opisu kontaktu z klientem, analiza kolejnych operacji ich historię
 • Przypomnienia - budzik
 • Tworzenie cennika i oferty dla klienta.
 • Analiza sprzedaży wg asortymentu i klientów.
 • Ranking sprzedaży (Analiza).
 • Ranking klientów (Analiza).
 • Seryjne drukownie faktur.
 • Dziennik zdarzeń.
 • Wystawianie faktur cyklicznych.
 • Raport kasowy KP, KW.
 • Możliwość utworzenia kilku magazynów.
 • Możliwość wykonania inwentaryzacji.
 • Zamienniki, kompletacja, wyroby gotowe.
 • Praca w sieci Internetowej na bazie MYSQL, MSSQL, Firebird.
 • Replikacja danych.
 • Serwis.
 • Komis.
 • Biuro obsługi klienta.
 • Lista mailingowa.
 • Depozyt, wypożyczalnia.
 • Tworzenie archiwum (kopii bezpieczeństwa).
 • Książka Przychodów i Rozchodów.

MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIENIA

 • Faktura VAT.
 • Faktura Korygująca.
 • Faktura Pro-forma.
 • Faktura VAT wewnętrzna.
 • Faktura VAT zaliczkowa, VAT końcowa.
 • Faktura RR.
 • Faktura MP.
 • Faktura marża.
 • Rachunek.
 • Paragon.
 • Nota korygująca.
 • Nota odsetkowa.
 • Wezwanie do zapłaty.
 • Faktura Exportowa.
 • Rejestr Zakupu.
 • Dokumenty WZ, RW, PW, MM.
 • Dokumenty KP, KW.
 • Dokumenty Tax Free.

FUNKCJE MODUŁU SERWISOWEGO


 • zlecenia gwarancyjne, pogwarancyjne.
 • zlecenia zewnętrzne.
 • geolokalizacja klientów i wyliczanie odległości.
 • arkusze serwisowe.
 • przyjęcia do naprawy.
 • zamówienia części.
 • statusy zleceń.
 • eksport do excela.
 • wystawianie faktury z pojedynczego zlecenia jak i z kilku zleceń.
 • zestawienia zleceń.
 • kalendarz zleceń serwisowych.
 • przypomnienia.
 • biuro obsługi klienta.
 • depozyt urządzeń.
 • harmonogram pracy serwisantów.
 • przeglądy okresowe.
 • załączniki przy zleceniach np. fotografie.
 • rozliczenia serwisantów.
 • rozliczenia dojazdów.
 • rozliczenia robocizny.
 • oraz wiele innych możliwości.

KUPUJĄC PROGRAM OTRZYMASZ


 • Licencja roczna na (1 stanowisko; Każde następne 299 PLN (z VAT)).
 • Program do Serwisu, który jest dowodem legalnego nabycia programu.
 • Darmowa aktualizacja za pomocą Internetu przez okres jednego roku.
 • Darmowa pomoc techniczna (telefon, mail).

WARUNKI AKTUALIZACJI


 • Licencja roczna, możliwość pobrania aktualizacji kończy się po upływie 1 roku od daty aktywowania aplikacji Serwis iBiznes

Korzyści wynikające z zakupu aktualizacji na kolejny rok.

 • Opieka prawna nad oprogramowaniem Serwis iBiznes.
 • Darmowa pomoc techniczna (telefon, mail).

Ceny - aktualizacja wersji Serwis obowiązkowo co rok -50.00 zł(z VAT) za każde stanowisko.