Faktura VAT iBiznes Profesjonalna

Faktura iBiznes Profesjonalna - najlepszy program do fakturowania

Faktura VAT iBiznes Profesjonalna to bogatsza wersja programu oprócz obsługi sprzedaży i zakupów, pozwala na prowadzenie stanów magazynowych, raportu kasowego, rozrachunków i zamówień. Wystawia niezbędne dokumenty sprzedaży, w walucie krajowej i zagranicznej. Łatwa obsługa pozwala na pracę osobom, które boją się komputerów. Umożliwia wystawienie niezbędnych dokumentów przy sprzedaży: faktury VAT, paragony, rachunki.


Zawiera wszystkie funkcje i moduły, zawarte w niższych wersjach programu. Dodatkowe moduły takie jak: obsługa magazynu, analizy, rozrachunki, ranking klientów, ranking sprzedaży, tworzenie cennika, kursy walut, zamówienia od odbiorców i zamówienia do dostawców, serwis, komis, wypożyczalnia.


Umożliwia sporządzenie zestawień i analiz, sprzedaży według klienta lub według towaru. Umożliwia obserwację rozwoju firmy za pomocą rejestru sprzedaży VAT lub wykorzystać go do księgowań miesięcznych w książce przychodów-rozchodów. Możliwość wystawienia faktur w językuangielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, czeskim, słowackim, chińskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim. Obsługuje wszystkie waluty. Program sam inteligentnie rozpozna o co Ci chodzi, podpowie przy wyszukiwaniu kontrahenta, towaru, usługi.


Zestawienia i analizy sprzedaży - umożliwia wybór analizy i zestawień według klienta lub według towaru, oceni strukturę sprzedaży w wybranym okresie, rentowność, przeanalizuje obroty. Użytkownik ma możliwość wydrukowania zestawień sprzedaży w wybranym przez siebie okresie, wydruk zawiera listę sporządzonych rachunków oraz podsumowanie.


Własny układ rejestru - umożliwia zdefiniowanie własnego sposobu numerowania, prowadzenie numeracji rocznej, miesięcznej lub dziennej, posiada funkcję dodania własnych w nieograniczonej liczbie rejestrów.


Inteligentne podpowiedzi - już po pierwszej wpisanej literze pomoże przy wyszukiwaniu klienta, towaru, czy usługi.


UWAGA: Program nie obsługuje kas fiskalnych


MOŻLIWOŚCI PROGRAMU

 • Prowadzenie kilku firm w jednym programie (każda jednak wymaga odrębnej licencji).
 • Kartoteka klientów (analiza).
 • Kartoteka towarów i usług (analiza).
 • Wystawianie, zarządzanie dokumentami sprzedaży, edycja, korygowanie faktur VAT.
 • Wystawianie, zarządzanie dokumentami zakupu, edycja, korygowanie dokumentów.
 • Rejestr sprzedaży VAT.
 • Rozrachunki.
 • Szybkie i łatwe wystawianie faktur VAT.
 • Możliwość wystawienia faktury z ręki, klienta lub towaru nie wprowadzonego do kartoteki.
 • Inteligentnie podpowie i wyszuka klienta, towary usługi.
 • Funkcja szybkiego wystawienia faktury.
 • Obsługa rabatów.
 • Kontrola należności i bieżących rozliczeń z klientami.
 • Obsługa limitów płatności i zadłużenia.
 • Zdefiniowanie własnych jednostek miary.
 • Możliwość umieszczenia na dokumentach elementów graficznych (logo firmy, pieczątki-faksimile), dodanie stopki z własnym opisem i uwagami.
 • Możliwość wysyłania mailem wiadomości do klienta nie wychodząc z programu.
 • Możliwość wysłania z programu wystawionej faktury mailem.
 • Zdefiniowanie własnego sposobu numerowania, wybór numeracji rocznej, miesięcznej lub dziennej, nieograniczona liczba rejestrów.
 • Export i import dokumentów, bazy klientów, kartotek towaru, lub usługi( PDF, HTML, JPG, Open Office, Excel).
 • Możliwość późniejszej edycji wystawionego dokumentu.
 • Ilustracja sprzedaży miesięcznej lub rocznej za pomocą wykresu.
 • Analiza sprzedaży z możliwością wyboru ( cała sprzedaż, wybrany towar, wybrany klient za podany okres rozliczeniowy).
 • Analiza obrotu sprzedaży i rentowności w wybranym okresie.
 • Obsługa drukarek fiskalnych POSNET, ELZAB, INNOVA, ELEMIS, NOVITUS.
 • Funkcja czytnika kodów kreskowych.
 • Wydrukowanie dokumentu na wszystkich typach drukarek laserowych i atramentowych.
 • Kalendarz, prowadzenie notatek dotyczących sprzedaży, opisu kontaktu z klientem, analiza kolejnych operacji ich historię
 • Przypomnienia - budzik.
 • Tworzenie cennika i oferty dla klienta.
 • Analiza sprzedaży wg asortymentu i klientów.
 • Ranking sprzedaży VAT.
 • Ranking klientów.
 • Seryjne drukownie faktur abonamentowych i faktur VAT.
 • Dziennik zdarzeń.
 • Wystawianie faktur cyklicznych oraz abonamentowych.
 • Raport kasowy KP, KW.
 • Możliwość utworzenia kilku magazynów.
 • Możliwość wykonania inwentaryzacji.
 • Zamienniki, kompletacja, wyroby gotowe.
 • Depozyt opon, wypożyczalnia.
 • Tworzenie archiwum (kopii bezpieczeństwa).
 • Książka Przychodów i Rozchodów (wymaga corocznej aktualizacji).

MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIENIA


 • Faktura VAT.
 • Faktura Korygująca.
 • Faktura Pro-forma.
 • Faktura VAT wewnętrzna.
 • Faktura VAT zaliczkowa, faktura rozliczeniowa, faktura końcowa.
 • Faktura RR.
 • Faktura MP.
 • Faktura VAT marża.
 • Faktura (odwrócony VAT).
 • Oferty i zamówienia (wymaga corocznej aktualizacji).
 • Zlecenia serwisowe, transportowe (wymaga corocznej aktualizacji).
 • Umowy komisowej (wymaga corocznej aktualizacji).
 • Rachunek.
 • Paragon.
 • Nota korygująca.
 • Nota odsetkowa.
 • Wezwanie do zapłaty.
 • Faktura Exportowa WDT.
 • Rejestr Zakupu.
 • Dokumenty WZ, RW, PW, MM.
 • Dokumenty KP, KW.
 • Dokumenty Tax Free.

KUPUJĄC PROGRAM OTRZYMASZ

 • Dożywotnią licencję na program.
 • Fakturę VAT, która jest dowodem legalnego nabycia programu.
 • Darmową aktualizacja za pomocą Internetu przez okres jednego roku.
 • Darmową pomoc techniczna (telefon, mail).

WARUNKI AKTUALIZACJI

 • Licencja na program jest dożywotnia (możliwość pobrania aktualizacji programu kończy się po upływie 1 roku od daty aktywowania programu iBiznes).

Korzyści wynikające z zakupu aktualizacji na kolejny rok:

 • Opieka prawna nad programem faktura VAT iBiznes
 • Darmowa pomoc techniczna (telefon, mail).