Szkolenia, kursy oraz dedykowane warsztaty szkoleniowe prowadzimy od wielu lat. W niektórych sytuacjach prowadzimy nawet dla jednej osoby, choć preferujemy szkolenia grupowe. Poniżej znajduje się katalog szkoleń i kursów, przykładowe ceny (kontakt telefoniczny) oraz harmonogram na rok 2015.


Zapraszamy do współpracy - skontaktuj się z nami.


Szkolenia, kursy Excel, IBM Domino, Moodle, LibreOffice, Analiza danych


Katalog szkoleń i kursów

Nazwa i krótki opis szkolenia

Koszt (osoba)

Analiza danych biznesowych (Excel, Access)

Analiza danych biznesowych za pomocą tabel przestawnych w Excelu

600 zl

Migracja danych Microsoft Excel do Microsoft Access

600 zł

Zastosowania Power BI. Analiza danych biznesowych za pomocą PowerPivot, raportowanie w PowerView i PowerMap

1500 zł

Modelowanie i optymalizacja problemów decyzyjnych przy pomocy Microsoft Excel

1500 zł

Analiza danych biznesowych za pomocą techniki OLAP w Excelu

1000 zł

Analiza danych biznesowych w Microsoft Access

600 zł

Zastosowanie Microsoft Access do analizy danych OLAP

1000 zł

Tworzenie profesjonalnych raportów w programie Microsoft Access

600 zł

Microsoft Access

Podstawy programu Microsoft Access

600 zł

Tworzenie aplikacji za pomocą programu Microsoft Access

1000 zł

Analiza danych biznesowych w Microsoft Access

600 zł

Zastosowanie Microsoft Access do analizy danych

1000 zł

Kwerendy i zapytania w programie Microsoft Access

800 zł

Tworzenie profesjonalnych raportów w programie Microsoft Access

600 zł

Microsoft Excel

Praca z programem Microsoft Excel – poziom podstawowy

400 zł

Praca z programem Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany

500 zł

Praca z programem Microsoft Excel – poziom zaawansowany

600 zł

Formuły obliczeniowe w programie Microsoft Excel

600 zł

Wizualizacja danych w programie Microsoft Excel

600 zł

Analiza danych biznesowych za pomocą tabel przestawnych w Excelu

800 zł

Aktualizacja Microsoft Excel 2003 do wersji 2010 lub 2013

600 zł

Zastosowanie MS Query oraz języka SQL w arkuszach programu Excel

1000 zł

Zastosowania Power BI. Analiza danych biznesowych za pomocą PowerPivot, raportowanie w PowerView i PowerMap

1500 zł

Modelowanie i optymalizacja problemów decyzyjnych przy pomocy Microsoft Excel

1500 zł

Analiza danych biznesowych za pomocą techniki OLAP w Microsoft Excel

1000 zł

Microsoft Word

Praca z programem Microsoft Word - poziom podstawowy

400 zł

Tworzenie profesjonalnych dokumentów firmowych

500 zł

Praca z Microsoft Word. Tworzenie i edycja formularzy firmowych

500 zł

Tworzenie zaawansowanych dokumentów w Microsoft Word

800 zł

Microsoft Outlook

Microsoft Outlook - efektywne zarzadzanie pocztą elektroniczną oraz kalendarzem

400 zł

Microsoft PowerPoint

Tworzenie interaktywnych prezentacji, wykorzystywanie ich w domu i firmie

600 zł

Praca z Microsoft PowerPoint - kurs podstawowy

400 zł

Praca z Microsoft PowerPoint - kurs zaawansowany

600 zł

IBM Notes Domino

Poczta elektroniczna dla managerów

400 zł

IBM Lotus Notes - szkolenie dla użytkowników

250 zł

IBM Lotus Notes - szkolenie dla Asystentek

400 zł

Rozwiązywanie problemów / HelpDesk z Lotus Notes

1000 zł

Podstawy administracji systemem IBM (Lotus) Notes Domino

1500 zł

Tworzenie infrastruktury serwerów IBM Domino

2000 zł

Zarządzanie użytkownikami i serwerami IBM Domino

2000 zł

Administracja systemem IBM Lotus Notes Domino

4500 zł

Administracja systemem IBM Domino 9 Social Edition

4500 zł

Monitorowanie serwerów IBM Domino (rozwiązania SNMP)

1500 zł

Implementacja i zarządzanie klastrami IBM Domino

1500 zł

Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer

3000 zł

Pakiet LibreOffice

Zastosowanie programu LibreOffice Calc w codzienej pracy

500 zł

Obliczenia w programie LibreOffice Calc

500 zł

Wizualizacja danych biznesowych w programie LibreOffice Calc

500 zł

Analiza danych biznesowych za pomocą tabel przestawnych w programie Calc

500 zł

Tworzenie profesjonalnych dokumentów firmowych za pomocą LibreOffice Writer

500 zł

Podstawy korzystania z programu LibreOffice Writer

500 zł

LibreOffice Writer - kurs zaawansowany

500 zł

Platforma e-Learning Moodle

Wprowadzenie do nauczania metodą e-Learning

700 zł

Wprowadzenie do zarządzania projektami e-Learning

1000 zł

Podstawy administracji platformą e-Learning Moodle

1000 zł

Implementacja i administrowanie platformą e-Learning Moodle

1000 zł

Tworzenie kursów e-Learning w platformie Moodle. Standardowe narzędzia

1000 zł

Tworzenie kursów e-Learning dla Moodle. Stosowanie zewnętrznych narzędzi autorskich

1500 zł

Projektowanie kursów e-Learning dla Moodle za pomocą Microsoft PowerPoint

1000 zl